Anul acesta A.N.A.F. împlineşte..." />

14 obiective imediate ale ANAF

Despre care trebuie să ştie toţi transportatorii

10 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA A.N.A.F.

Anul acesta A.N.A.F. împlineşte 10 ani de la înfiinţare (prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003). Misiunea fundamentală a acestei instituţii a fost şi rămâne „asigurarea resurselor necesare finanţării cheltuielilor publice.

În vederea bunei funcţionări a statului şi a tuturor activităţilor desfăşurate de administraţia fiscală, inclusiv Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor vizează îndeplinirea cât mai bună a acestui obiectiv”.

În subordinea A.N.A.F., funcţionează Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. La ora actuală, numărul total al angajaţilor este de 34.609.

A.N.A.F. are în evidenţă şi administrează cca. 7,7 milioane de contribuabili, persoane juridice (1,3 milioane), persoane fizice autorizate (0,4 milioane) şi persoane fizice (peste 6 milioane).

2011 – 2014: 3 MARI DIRECŢII DE ACŢIUNE

Axele prioritare ale politicii de administrare fiscală vizează trei direcţii mari de acţiune:

I. Combaterea evaziunii fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale;

II. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat;

III. Încurajarea conformării voluntare, pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse.

14 OBIECTIVE ALE A.N.A.F., ÎN ATENŢIA TRANSPORTATORILOR

Depistarea în faza incipientă (la scurt timp după înregistrarea fiscală) a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat şi declararea acestora ca inactivi;

Verificarea cu prioritate a contribuabililor şi domeniilor cu risc fiscal ridicat, pe baza analizei de risc perfecţionate;

Implementarea controlului comerţului electronic, în  scopul identificării riscului fiscal cu privire la nedeclararea calităţii de comerciant de către persoanele fizice şi juridice;

Continuarea efectuării verificărilor la societăţile comerciale care au înregistrat deconturi succesive cu sume negative de T.V.A. şi nu au solicitat rambursare;

Continuarea verificării societăţilor comerciale care au înregistrat pierderi, în ultimii 3 – 4 ani;

Perfecţionarea metodelor de combatere a fraudei intracomunitare (în special a fraudei la TVA – frauda „carusel”) şi multinaţionale;

Schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene;

Controale inopinate pe drumurile publice privind existenţa documentelor de provenienţă şi însoţire a mărfurilor;

Monitorizarea importului bunurilor de consum alimentar şi / sau industrial;

Intensificarea controlului la frontieră, în special a celei de nord şi est şi în vama port Constanţa – Agigea Sud;

Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin combaterea traficului ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, mărfuri contrafăcute şi pirat, precum şi a traficului  şi comerţului ilegal de ţigarete şi produse din tutun;

Instituirea unor măsuri de întărire a controlului şi supravegherii în ce priveşte activitatea vamală (măsuri de control al valorii în vamă pentru mărfurile generale, respectiv îmbrăcăminte si încălţăminte);

Creşterea numărului de acţiuni ale echipelor mobile, prin prezenţa mai activă în teren  şi prin efectuarea controalelor în trafic;

Stimularea depunerii online a declaraţiilor şi a plăţilor electronice; extinderea utilizării Sistemului Electronic Naţional de Plăţi online a taxelor şi impozitelor, de către persoanele fizice, utilizând cardul bancar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five + 2 =